Lähemalt ühingust

Lähemalt ühingust

itSMF Estonia on vabatahtlik mittetulundusühing, mille tegevus rajaneb tema liikmete ühisel algatusel ning kaasabil. itSMF Estonia tegevuse eesmärgid on:

  • Teenuste halduse heade tavade ja praktikate populariseerimine
  • Teenuste halduse valdkonnas tegutsevate inimeste oskuste suurendamine
  • IT valdkonna terminoloogia ühtlustamine Eestis
  • Kogemuste jagamine

Nende eesmärkide saavutamiseks korraldab itSMF Estonia liikmetevahelist infovahetust käesoleval kodulehel, korraldab teemakohaseid seminare ja aastakonverentsi ning aitab kaasa valdkonna materjalide levitamisele meedias ja muudes publikatsioonides.

itSMF Estonia on rahvusvahelise organisatsiooni itSMF International liige ning selle volitatud esindaja Eestis. itSMF on lühend sõnadest IT Service Management Forum.