Category Archives: Sündmused

Oktoobri sügisseminar 2013: teenusepõhise IT kompetentsid ja ressursid

Selle aasta teisel sügisseminaril võtame fookusse inimesed, kelleta on teenusepõhise IT pakkumine võimatu. Milliseid rolle, positsioone ning kompetentse on vaja teenusepõhise IT pakkumiseks? Kas ja kuidas erinevad need teiste opereerimismudelite (tehnoloogiapõhine ning dev-ops) omadest? Mitu inimest on vaja ühe IT teenuse pakkumiseks?

Neile ja teistele seotud küsimustele vastamiseks ootame oma kogemusi jagama IT teenuste mehitamise eest vastutajaid. Oodatud on nii lühikokkuvõtted kompetentsimudelitest kui ka üldised kirjeldused olemasoleva IT ülesehitusest IT teenuste pakkumisel.

Seminarile saab registreerida siit.

Septembri sügisseminar 2013: kasutajatellimuste lahendamine

Neljapäeval, 19. septembril, juba tuttavas kohas Tammsaare ärikeskuses on plaanis järjekordne itSMF sügisseminar. Teemaks kevadest lubatud kasutajatelt pärinevate tellimuste (intsidentide, probleemide, ülesannete, päringute, muudatuste jne.) jagamine ja lahendamine IT’s. Keskenduks seekord eelkõige erinevate toekihtide (kasutajatugi – administraatorid – arendajad) koostööle, ülesannete järjekorda seadmisele ja lahendamise jälgimisele. Kas kõik kasutajapäringud peavad vastuse saama? Ning kas kasutajad võivad esitada IT lahenduse parendustellimusi – ning kuidas nad seda tegema peaks?

Seminarile saab registreerida siit: https://itsmf.ee/itsmf/events/september-2014-sugisseminar-kasutajatellimused/

itSMF Estonia aastakonverents: 11.12.13

itSMF Estonia aastakonverents toimub traditsiooniliselt detsembris, 11.12.13. Hetkel on meil käsil konverentsi kava koostamine, täpsema info saadame laiali sügisel.

Nagu ikka, ootame ka sel aastal kohalikke ettevõtteid ja asutusi oma kogemustest ja plaanidest rääkima. Huvi korral võtke meiega palun ühendust meiliaadressil .

itSMF Finland konverents oktoobris

Meie põhjanaabrite aastakonverents toimub 3. ja 4. oktoobril Helsinkis. Lisaks Soome esinejatele on neil selleaastases programmis ka päris esinduslik rahvusvaheline esinejate seltskond.

Täpsem info, ajakava ning registreerumine itSMF Finland veebilehel.