Oktoobri sügisseminar 2013: teenusepõhise IT kompetentsid ja ressursid

Loading Map....

Aeg
17.10.2013
10:00 - 14:00

Koht
Tammsaare ärikeskuse koolituskeskus

Ekspordi kalendrisse:
iCal


Selle aasta teisel sügisseminaril võtame fookusse inimesed, kelleta on teenusepõhise IT pakkumine võimatu. Milliseid rolle, positsioone ning kompetentse on vaja teenusepõhise IT pakkumiseks? Kas ja kuidas erinevad need teiste opereerimismudelite (tehnoloogiapõhine ning dev-ops) omadest? Mitu inimest on vaja ühe IT teenuse pakkumiseks?

Neile ja teistele seotud küsimustele vastamiseks ootame oma kogemusi jagama IT teenuste mehitamise eest vastutajaid. Oodatud on nii lühikokkuvõtted kompetentsimudelitest kui ka üldised kirjeldused olemasoleva IT ülesehitusest IT teenuste pakkumisel.

Seminar algab hommikul 10:00 ning kestab kella kaheni.

Osalemine on itSMF Eesti liikmetele tasuta, riigiasutuste töötajatele on osalustasu 10€ ning teistele osalejatele 20€. Seminari asukoht on Tammsaare Competence koolituskeskuses Tammsaare ärikeskuse teisel korrusel. Tammsaare ärikeskuse ees parkimine on tasuline (soodushinnaga seminaril osalejatele vastavalt nimekirjale) ning tasuta üle tee Selveri parklas.

Registreerumine

Sellele üritusele registreerumine on suletud