itSMF Estonia

itSMF Estonia on vabatahtlik mittetulundusühing, mille tegevus rajaneb tema liikmete ühisel algatusel ning kaasabil. itSMF Estonia tegevuse eesmärgid on:

  • Teenuste halduse heade tavade ja praktikate populariseerimine;
  • Teenuste halduse valdkonnas tegutsevate inimeste oskuste suurendamine;
  • IT valdkonna terminoloogia ühtlustamine Eestis;
  • Kogemuste jagamine.

Nende eesmärkide saavutamiseks korraldab itSMF Estonia liikmetevahelist infovahetust käesoleval kodulehel ning selle foorumites, korraldab teemakohaseid seminare ja konverentsi ning aitab kaasa valdkonna materjalide levitamisele meedias ja muudes publikatsioonides.

itSMF Estonia on rahvusvahelise organisatsiooni itSMF International liige ning selle volitatud esindaja Eestis. itSMF on lühend sõnadest IT Service Management Forum.

itSMF Estonia kontaktandmed

itSMF Estonia kontaktaadress on info (ät) itsmf.ee
itSMF Estonia postiaadress on Valge 16, 11415 Tallinn
MTÜ itSMF Estonia registrinumber on 80234812 ning pangakonto number on 221031981401
itSMF Estonia juhatusega saab kontakti, helistades 611 1167

itSMF Estonia juhtimine

itSMF Estonia asutajateks on BCS, Elion, EMT, Epicor, Hansab, Hansapank, Hewlett-Packard Eesti esindus, Microlink, Eesti Väärtpaberikeskus, Sampo pank ja SEB Pank.

itSMF Estonia tegevust juhib üldkoosoleku poolt valitud juhatus, kes tegutseb vabatahtlikkuse alusel. Juhatusse kuuluvad hetkel:

Nimi Vastutusvaldkond
Kaimar Karu Juhib ühingu tegevust, vastutab rahvusvahelise suhtluse ning aastakonverentsi korraldamise eest; itSMF Estonia juhatuse esimees.
Avo Raup Terminoloogia ja ITIL sõnastiku eestikeelse tõlke koordineerimine.
Rain Rebane itSMF Estonia finantsid ja raamatupidamine.
Vilmar Vahe itSMF Estonia raamatupood.

itSMF Estonia liikmed

 

Nimi Kontaktisik Telefon e-post
Bytelife Solutions OÜ Taavi Must 633 3266 taavi.must (ät) bytelife.ee
Danske Bank A/S Eesti filiaal Guido Leibur 502 3140 guido.leibur (ät) sampopank.ee
Eesti E-tervise Sihtasutus Siim Tina 52 64 284 siim (ät) e-tervis.ee
Eesti Energia AS Tanel Veetõusme 501 9499 tanel.veetousme (ät) energia.ee
Eesti Väärtpaberikeskus AS Andres Lips 640 8846 andres.lips (ät) nasdaqomx.com
Elion Ettevõtted AS Rain Rebane 639 7350 rain.rebane (ät) elion.ee
EMT AS Priit Rebane 611 1167 priit.rebane (ät) emt.ee
Epicor Software Estonia Toomas Teder 503 0757 tteder (ät) epicor.com
Fujitsu Services AS Elvis Tilgar 56 990 700 elvis.tilgar (ät) ee.fujitsu.com
Hansab Grupp OÜ Algo Puusepp 605 9822 algo.puusepp (ät) hansab.ee
Hewlett-Packard OY Eesti filiaal Peeter Pikka 501 8821 peeter.pikka (ät) hp.com
IBM Eesti OÜ Triin Hommuk 660 0805 triin.hommuk (ät) ee.ibm.com
Kaitsevägi Sander Noormägi 717 1389 sander.noormagi (ät) mil.ee
Max 123 AS Andres Vallistu 5628 5551 andres (ät) max.ee
Meriroos OÜ Avo Raup 50 90 268 avo.raup (ät) eesti.ee
Mindbridge OÜ Kaimar Karu 511 3468 kaimar.karu (ät) mindbridge.ee
Nortal AS Tarmo Pruunes 507 8884 tarmo.pruunes (ät) nortal.com
Playtech Estonia OÜ Tõnu Vahtra 5650 7430 tonu.vahtra (ät) playtech.com
AS SEB Pank Indrek Hiie 665 5350 indrek.hiie (ät) seb.ee
AS Sertifitseerimiskeskus Riho Raassild 512 5935 riho (ät) sk.ee
Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus Andrus Voolaine 612 6290 andrus.voolaine (ät) smit.ee
Skype Technologies OÜ Margus Kaur 640 8297 margus.kaur (ät) skype.net
Swedbank AS Viktor Petermann 515 4986 viktor.petermann (ät) swedbank.ee
TeraSky OÜ Henri Ploom 502 9348 henri.ploom (ät) terasky.eu
Visioline Infra OÜ Raul Orav 504 9966 raul.orav (ät) visioline.ee
Ants Hinno   502 8385 ants.hinno (ät) eesti.ee
Kalmar Kumar   509 7849 kalmar (ät) kumar.ee
Toomas Mölder   552 2000 toomas.molder (ät) gmail.com

Astu itSMF Estonia liikmeks

itSMF liikmelisus kehtestatakse aastamaksuga. On olemas erinevad liikmete kategooriad, mis annavad mõnevõrra erinevaid õigusi ja eeliseid. Järgnevas tabelis on nendest ülevaade:

Kategooria Kirjeldus Aastamaks Õigused
  Käibest sõltumata    
Eraisik Eraisiku liikmelisus 25 eurot 1-8
Avaliku sektori organisatsioon Lepinguline koostööpartner. Maksimaalselt 25 inimest (nimeliselt). Inimesi võib vahetada liikmelisuse aasta jooksul itSMF Estonia loal 200 eurot 1-8
Goldstar Teenusepakkuja või teenust kasutav organisatsioon, kes on itSMF Estonia aastasponsor seminaride ja konverentside korraldamisel. Piiramatu arv inimesi. Kokkuleppel (aga min. 700 eurot) 1-14
Global Rahvusvaheline liikmelisus kokkuleppel 1-14
       
Käive Teenusepakkujad    
Üle 5M EUR Teenusepakkuja.  Maksimaalselt 25 inimest (nimeliselt). Inimesi võib vahetada liikmelisuse aasta jooksul itSMF Estonia loal 320 eurot 1-13
500k-5M EUR Teenusepakkuja.  Maksimaalselt 10 inimest (nimeliselt). Inimesi võib vahetada liikmelisuse aasta jooksul itSMF Estonia loal 160 eurot 1-13
Alla 500k EUR Teenusepakkuja.  Maksimaalselt 5 inimest (nimeliselt). Inimesi võib vahetada liikmelisuse aasta jooksul itSMF Estonia loal 90 eurot 1-13
       
Käive Teenuse kasutajad    
Üle 5M EUR Teenuse kasutaja.  Maksimaalselt 25 inimest (nimeliselt). Inimesi võib vahetada liikmelisuse aasta jooksul itSMF Estonia loal 160 eurot 1-8
500k-5M EUR Teenuse kasutaja.  Maksimaalselt 10 inimest (nimeliselt). Inimesi võib vahetada liikmelisuse aasta jooksul itSMF Estonia loal 90 eurot 1-8
Alla 500k EUR Teenuse kasutaja.  Maksimaalselt 5 inimest (nimeliselt). Inimesi võib vahetada liikmelisuse aasta jooksul itSMF Estonia loal 60 eurot 1-8
Baasõigused
1. Juurdepääs ainult liikmetele mõeldud veebiteenustele
2. Hinnaalandused ITIL infomaterjalidelt
3. Hinnaalandused itSMF seminaride ja konverentside osavõtumaksudelt
4. Liikmetele suunatud tasuta teave
5. Tasuta ITIL Pocket Guide (vastavalt liikmete arvule, aga maksimaalselt 10 raamatut liikmeorganisatsiooni kohta)
6. Kontaktandmete avaldamine
7. Võimalus mõjutada ja osaleda IT halduse parimate praktikate kirjelduste loomisel
8. Tasuta nõuanded ja abi teenuste halduse (Service Management) küsimustes (foorumites osalemise näol)
+ teenusepakkujad
9. Hinnaalandused itSMF raames avaldatavatelt reklaamidelt
10. Hinnaalandused messipindadelt
11. Tooteid ja teenuseid kirjeldava informatsiooni avaldamine itSMF veebis
12. e-maili (reklaam) saatmine itSMF liikmetele
13. Pressiteadete avaldamine itSMF materjalides
+ sponsorid
14. Aasta sponsor itSMF üritustel (seminarid vms.)

itSMF Estonia liikmeks astumiseks tuleb täita vastav sooviavaldus ning saata see aadressil info (ät) itsmf.ee.