Oktoobri sügisseminar 2013: teenusepõhise IT kompetentsid ja ressursid

Selle aasta teisel sügisseminaril võtame fookusse inimesed, kelleta on teenusepõhise IT pakkumine võimatu. Milliseid rolle, positsioone ning kompetentse on vaja teenusepõhise IT pakkumiseks? Kas ja kuidas erinevad need teiste opereerimismudelite (tehnoloogiapõhine ning dev-ops) omadest? Mitu inimest on vaja ühe IT teenuse pakkumiseks?

Neile ja teistele seotud küsimustele vastamiseks ootame oma kogemusi jagama IT teenuste mehitamise eest vastutajaid. Oodatud on nii lühikokkuvõtted kompetentsimudelitest kui ka üldised kirjeldused olemasoleva IT ülesehitusest IT teenuste pakkumisel.

Seminarile saab registreerida siit.