itSMF Estonia üldkoosolek

itSMF Estonia üldkoosolek

itSMF Estonia üldkoosolek (Tallinnas kohapeal + kaugliitumine üle Skype’i)

Käesolevaga kutsume itSMF Estonia liikmete esindajaid võtma osa ühingu üldkoosolekust, kus kinnitatakse 2018. aasta kulu- ja aastaaruanne, valitakse uus juhatus ja juhatuse esimees ning arutatakse ühingu järgmise 12 kuu plaane.

Üldkoosolek toimub Tallinnas, Mustamäe tee 3, ruumis (213) “Soul” 27. juunil algusega kell 15:00 ning soovijatel on võimalik liituda ka üle Skype’i. Selleks, et üle Skype’i liituda, saatke palun koosolekukutse vastuses või eraldi kirjaga oma Skype kasutajanimi.

Koosoleku päevakord:
– 2018. aasta ülevaade 

– 2018. aasta majandusaruande arutelu ja kinnitamine
– ühingu tegevuse jätkamine
– Juhtkonna koosseisu arutelu ja kinnitamine
– Ühingu tegevusplaanid 2019
– aastakonverents 2019
– Muud teemad

Oleme arvestanud, et koosoleku põhiteemade aruteluks ja aruannete kinnitamiseks kulub 1 tund (15:00 – 16:00) ning lisateemade tekkimisel on meil võimalik jätkata veel tund.

Kui Teil pole võimalik aastakoosolekul füüsiliselt või üle Skype’i osaleda, kuid soovite enda asemel kedagi volitada, palume võimaluse korral saata meile digiallkirjastatud volitus teise, kindlasti osaleva liikme-esindaja nimele. Liikmete nimekirja leiab siit: https://itsmf.ee/liikmed/. Ilma mitteosalevate liikmete volitusteta võib varasemate aastate kogemuse põhjal osutuda keeruliseks aruannete kinnitamine ja otsuste vastuvõtmine.

Küsimuste korral võtke palun ühendust saates kirja aadressil vilmar.vahe@gmail.com

Parimate soovidega
Vilmar Vahe
itSMF Estonia